Nie chcemy być zwykłą Fundacją. Chcemy działać tak jak polskie firmy, które rywalizują z konkurentami z całego świata – chcemy być najlepsi, chcemy z najlepszymi pracować i chcemy robić najlepsze rzeczy. Bez kompleksów i bez ograniczeń. I chcemy to wszystko robić dla mieszkańców naszego miasta, naszego województwa i kraju.

 

Cele Fundacji:

 • działania służące promocji nowoczesnych rozwiązań w organizacji działań lokalnych instytucji obywatelskich oraz przejrzystości w życiu publicznym;
 • działania na rzecz edukacji obywateli odnośnie ich praw do informacji oraz propagowania obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 • działania mające na celu promocję miasta Opola, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, zabytków i znalezisk archeologicznych;
 • organizowanie targów, konferencji i spotkań, mających za cel prezentowanie społeczności lokalnej działań osób prywatnych jak i firm z terenu miasta Opola na rzecz innowacyjności, kreatywności i nowoczesnych rozwiązań rozrywkowych i edukacyjnych;
 • programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej w zakresie nowych technologii i branży kreatywnej;
 • programy badawcze, informacyjne oraz wydawnicze, które służyć będą upowszechnieniu wiedzy na temat historii miasta, jego zabytków archeologicznych oraz osób związanych z miastem;
 • programy badawcze, informacyjne, edukacyjne oraz wydawnicze, przeprowadzane na rzecz promocji oraz rozwoju na terenie Opola inicjatyw kreatywnych w branżach nowych technologii;
 • promocja elektronicznych form upowszechniających wiedzę o kulturowym dziedzictwie regionalnym i narodowym;
 • prowadzenie działań na rzecz ułatwienia obywatelom równego dostępu do dóbr kultury tworzących kulturowe dziedzictwo narodowe i kulturowe;
 • likwidowanie barier w dostępie do dziedzictwa kulturowego w tym szczególnie przez osoby niepełnosprawne;
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań celem poprawienia komfortu życia osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z małymi dziećmi;
 • wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu o działalności polskiej branży kreatywnej w Polsce i za granicą;

 

W dniu 10.11.2015 Fundacja Ridika została wpisana do KRS pod numerem 0000585342.