Piotr Janus

Prezes Fundacji

Doktor nauk humanistycznych, administratywista. Uczestnik studiów doktoranckich w Kolegium Prawa Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni wykładowca akademicki, autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa administracyjnego, samorządu gospodarczego i terytorialnego, historii gospodarczej. Koordynator Public Administration & Local Government Research Network – polskiej sieci badawczej skupiającej naukowców prowadzących badania nad administracją publiczną i samorządem terytorialnym. Redaktor tematyczny „Rocznika Samorządowego”.

Albert Ogiolda

Wiceprezes Fundacji

Administratywista, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu współczesnych problemów prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aktywny działacza społeczny, kibic i organizator ruchu kibicowskiego Odry Opole. Członek komisji rewizyjnej Odry Opole. Animator i organizator spotkań i uroczystości patriotycznych w Opolu.

Szymon Janus

Fundator

Właściciel firmy INTERMARUM, zajmującej się produkcją gier komputerowych. Założyciel profilu Polski GameDev, autor raportów dotyczących polskie branży twórców gier. Dyskutant na najważniejszych konferencjach branżowych w Polsce. Animator opolskiego środowiska twórców gier, współpracujący z opolskimi uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską. Ponadto, kibic opolskiej Odry i autor planu marketingowo-biznesowego „stare barwy, nowe zasady”, który stanowił fundament odbudowy klubu w 2009 roku. Współorganizator ruchu kibicowskiego w ramach Stowarzyszenia „Jedna Odra” oraz działacz społeczny.